Mazání většího množství souborů v Linuxu

Mazání většího množství souborů v Linuxu

Pokud potřebujete v Linuxu smazat větší množství souborů (řádově statisíce), klasický příkaz rm na to nestačí, protože není schopný přijmout tak velký seznam souborů jako argument a skončí s chybou Argument list too long.

Běžně uváděným řešením je využití příkazu find na vyhledání souborů k mazání a následně předání názvů souborů hezky jednoho po druhém mazacímu příkazu rm.

find . -type f -exec rm -v {} \;

Ve finále ale můžeme na příkaz rm zcela zapomenout, find má parametr -delete a umí hezky mazat sám.

find . -type f -delete

Kromě toho, že příkaz na mazání je takto jednodušší a snadněji zapamatovatelný, je celkové mazání velkého množství souborů tímto způsobem i mnohem rychlejší.

Díky příkazu find pak můžeme také snadno smazat například jen soubory starší než 30 dnů:

find . -mtime +30 -delete

Nebo smazat jen soubory větší než 10MB:

find . -size +10M -delete

Chcete-li mazané soubory během mazání také vypsat, staří přidat parametr -print.